Mănăstirea Căpriana cu Hramul Adormirea Maicii Domnului  

Mănăstire de călugări. Se află la o distanţă de 35 km de oraşul Chişinău în apropierea satului cu acelaşi nume.

Istoria descrie că temeliile acestui sf'ânt aşezământ de linişte şi rugăciune a fost o poiană din preajma izvoarelor râului Văşnăvăţ din codrii seculari ai Lăpuşnei, numită "Poiana lui Chiprian" (1420). Din 1429 devine ctitorie domnească. S-a aflat sub grija voievozilor Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu. 

Ansamblul monastic include bisericile "Adormirea Maicii Domnului (1545) /stil moldovenesc medieval/, "Sfântul Gheorghe" (1907) /stil baroc târziu/. Complexul mai cuprinde casa stareţului, trapeza, chiliile călugărilor. Biserica de vară "Adormirea Maicii Domnului" este cea mai veche biserică păstrată. Aici este înmormântat mitropolitul G.Bănulescu-Bodoni.

Traversând secole de istorie Mănăstirea Căpriana reprezintă şi astăzi un pilon şi simbol al credinţei şi culturii naţionale. Serviciile divine organizate aici sunt ţinta circuitului religios.

Ambianţa artistică a peisajului şi lacului din preajmă, sunt doar câteva repere pentru un îndemn la drumeţie.


 

Nu sunt produse în această categorie.