Mănăstire de maici, cu hramul "Sfintelor Femei Mironosiţe Marta şi Maria"

Aşezată într-un cadru natural atractiv la 400 m de la traseul central Căuşeni-Tighina, Mănăstirea "Sfintelor Femei Mironosiţe Marta şi Maria" reprezintă una din tinerile aşezări monahale din Sudul Republicii Moldova.

Mănăstirea a fost fondată în anul 1997 la 26 mai cu binecuvântarea Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove. Atunci, inspectorul Seminariului Teologic de la Noul-Neamţ, protoiereul Andrei Cotruţă, vizitând locurile pitoreşti din apropiere a fost luminat de pronia divină: "Ce bine ar fi ca pe aceste locuri să se slăvească numele lui Dumnezeu!"

Cu acest gând a mers la Stareţul mănăstirii Arhimandritul Dormidont, care mai apoi a fost Episcop de Edineţ şi Briceni. Prin străduinţa amândorura a fost deschisă la început ca schit al mănăstirii Noul-Neamţ. În septembrie al aceluiaşi an schitul devine mănăstire de sinestătătoare cu hramul "Sfintelor Femei Mironosiţe Marta şi Maria". Protoiereul Andrei Cotruţă a fost numit responsabil pentru construcţie şi apoi şi duhovnic.

Din anul 1999 Stareţa mănăstirii este monahia Maria Cuşnir. Sarcina cea mai grea revine conducerii, care prin jertfirea de sine permanentă zidesc zi de zi acest sfânt locaş.

Slujbele divine se oficiază zilnic, şi includ Tedeum, Acatistul zilei, Ceasurile, Utrenia ş Vecernia. Se citeşte neîncetat Psaltirea pentru binecredincioşii creştini, în deosebi ctitori şi binefăcători. În fiecare seară de întrega obşte se face procesiunea Drumului Crucii în jurul mănăstirii cu icoana "Acoperământul Maicii Domnului", hramul căreia o poartă Biserica actuală. Respectând tradiţiile sfinţilor părinţi, în fiecare noapte la orele 24.00 se săvârşeşte rânduiala Miezonopticii şi acatistele de noapte "Slavă lui Dumnezeu pentru toate" şi "Egumenă a mănăstirilor din toată lumea".

În prezent soborul mănăstirii este alcătuit din 53 de maici şi 4 preoţi slujitori.

Dragostea creştinilor pentru acest loc a scos la iveală necesitatea înălţării unei Catedrale. Astfel, în vara anului 2000 înfruntând numeroase greutăţi cu ajutorul lui Dumnezeu şi a oamenilor de bună credinţă, s-a pus temelia. Catedrala este în două nivele: Biserica de vară cu hramul "Sfintelor femei Mironosiţe Marta şi Maria" şi biserica de iarnă cu hramul Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat. În timpul pregătirii terenului s-a tăiat un arbore, măduva tulpinei căruia de la rădăcină până-n  vârf avea semnul Sfintei Cruci.

Obştea monahală a Sfintei mănăstiri se impune în spaţiul spiritual al Sudului Republicii şi printr-un cor profesional, pe care vin să-l asculte tot mai mulţi creştini. Viaţa mănăstirii este completată armonios şi de prezenţa Şcolii de Regenţie, deschise în septembrie anul 1998. Un aport valoros la dezvoltarea culturii muzicale îl are compozitorul Ion Melnic.

Activitatea misionară a mănăstirii a început în ianuarie 2005 cu deschiderea Şcolii Duminicale. Copiii din localităţile învecinate Căuşeni, Tănătari, Ursoaia şi Hagimus frecventează orele de muzică şi religie ţinute de maici.

Extrase din pliantul Mănăstirii


Nu sunt produse în această categorie.