Catedrala Mitropolitană din Sibiu cu Hramul Sfânta Treime

Monumentală şi impunătoare, sobră şi majestoasă, Catedrala Mitropolitană din Sibiu s-a dorit a fi asemănătoare cu marea Biserică Patriarhală "Sf. Sofia" din Constantinopol, ctitoria împăratului Iustinian. Ea domină de aproape un secol ansamblul Centrului Eparhial Sibiu, precum şi întregul oraş de pe malurile Cibinului.

Îmbinând în chip fericit elemente ale stilului romanic, Catedrala Mitropolitană din Sibiu se arată a fi o adevărată capodoperă artistică şi o veritabilă bijuterie arhitectonică.

Închinată "Sfintei şi celei de o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi", Catedrala a fost şi este, un simbol al unităţii noastre naţionale şi spirituale, consfinţită pentru totdeauna prin actul de la 1 Decembrie 1918.

În ea şi-au plecat genunchii în faţa celui Prea Înalt generaţii de înaintaşi, cerând milă, ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu asupra neamului nostru românesc din Transilvania, atât de încercat în decursul istoriei şi, tot aici, îşi găsesc şi îşi vor găsi alinarea, încrederea, pacea sufletească şi identitatea de neam şi de credinţă, generaţiile de astăzi şi cele viitoare care vor păşi pragul ei. Catedrala din Sibiu s-a dorit să fie un adevărat Sion al Ortodoxiei româneşti din Transilvania.

Pentru ridicarea ei au ostenit, începând cu Mitropolitul Andrei Şaguna care a iniţiat strângerea fondurilor, mitropoliţii de după el, Miron Românul şi Ioan Meţianu care au început zidirea şi au terminat-o. Miron Cristea, asesor consistorial la Sibiu, viitor Patriarh al României a vizitat toate catedralele din România şi marea Biserică "Sf. Sofia" din Constantinopol, contribuind astfel în mod determinant la proiectarea stilului ei.

Cerem binecuvântarea şi ocrotirea lui Dumnezeu asupra tuturor celor ce "cu credinţă, cu evlavie, şi cu frică de Dumnezeu vor intra şi se vor ruga întrânsa".

Î.P.S. dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului

Nu sunt produse în această categorie.