Mănăstirea Radu Vodă

Această mănăstire din târgul Bucureștilor e ctitoria voievodului Alexandru al II-lea Mircea și a soției sale Ecaterina.  A fost zidită având ca model biserica Curții de Argeș.  Gândită a fi mitropolia capitalei este însă distrusă de turci în 1595. Mănăstirea astefl rămâne pustiită câteva decenii.

Abia în 1614, voievodul Radu Mihnea începe reconstrucția bisericii păstrând planul initial, dar  I se spune de atunci biserica lui Radu Vodă. Biserica a fost pictată pe timpul lui Alexandru Coconul. În perioada fanariotă este condusă de greci. Înfățișarea actuală a bisericii se datorează resturării din deceniile șase și șapte a secolului trecut când s-a repictat. Are 2 hramuri : Sfânta Treime și Sf.Ierarh Nectarie de la Eghina. Aici se păstrează și moaștele Sf.Nectarie.


Nu sunt produse în această categorie.