Manastirea Ghighiu 

Ridicată în legendarii Codrii al Vlăsiei de mai bine de patru secole de către logofătul Coresi și soția sa pe vatra unei biserici din lemn. Pe parcursul timpului biserica, deteriorându-se, a fost înlocuită cu alta. Biserica  de zid a fost ridicată pe timpul stareților Eftimie și Antonie în secolul al XIX-lea. Suferind de pe urma cutremurilor a fost renovată în deceniul șase al secolului al XX-lea devenind și mănăstire de maici. Arhitectura bisericii ivocă în memorie stilul brâncovinesc.

A fost pictată de Gheorghe Tătărăscu. Mănăstirea posedă o colecție de artă bisericească. Mănăstirea are un izvor tămăduitor care izvorăște din locul unde a călcat Maica Domnului, dar apele lui se împuținează. Icoana făcătoare de minuni a mănăstirii a fost donată  în urma cerinței Maicii Domnului de a fi dusă în România.


Nu sunt produse în această categorie.