Aceasta Biserica cu Hramul Sfintei Troite a Schitului Rugilor zidita in anul 1777 s-a restaurat cu totul in anul 1925 sub domnia Regelui Ferdinand al Romaniei prin osardia Episcopului Visarion al Hotinului cu cheltuiala comisiei Monumentelor istorice din Chisinau si bunilor crestini ostenitori.

Fiind staret Gherontie si ieromanahii Dionisie si Darie cu tot soborul.  (Pisania din Biserica)


Nu sunt produse în această categorie.