Mănstirea Viforâta 

A fost zidită  de Vlad Vodă al V-lea (Înecatul) în anul 1530, apoi restaurată pe timpul lui Radu Mihnea, iar Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu o înzestrează cu danii. În perioada socialistă la mănăstire era o casă pentru maicile bătrâne. Odorul cel mai de preţ al mănăstirii este icoana făcătoare de minuni a Sf.Gheorghe donată de Leon Tomşa Vodă şi soţia sa.  La fel mănăstirea deţine părticele din moaştele: Sf.Gheorghe, sf. Vlasie şi. Sf. Haralampie. Mănăstirea adăposteşte un mic muzeu. În mănăstirea sunt la 90 de maici.


Nu sunt produse în această categorie.