Mănăstirea Secu

Situată pe valea cu acelaş nume,  Sfânta mănăstire Secu, a fost întemeiată de ieroschimonahul  Zosima, călugăr de la mănăstirea Neamţ. Schitul lui Zosima, înfiinţat pe la 1500, intră în atenţia Domnitorului Petru Rareş în timpul domniei căruia se clădeşte biserica schitului pe locul actualei biserici din cimitirul mănăstirii. Biserica actuală a fost zidită de Nestor Ureche, Marele Vornic al Ţării de Jos, tatăl cunoscutului cronicar Grigore Ureche  autorul Letopiseţului Ţării Moldovei. Fiind înconjurată cu puternice ziduri de incintă, mănăstirea Secu se constituie de la început ca un punct fortificat, unde se vor refugia în vremuri de grea cumpănă boierii şi chiar unii domni ai ţării, mai ales în perioada care a urmat distrugerii vechilor cetăţi ale lui Ştefan cel Mare. E arhicunoscut evenimentul din 1821 când căpitanii eterişti s-au retras în zidurile mănăstirii fugind de turci, ceea ce a dus, apoi la decapitarea tuturor călugărilor mănăstirii Secu lângă zid, unde, după ploaie, apare câte o pată roşie de sânge. Istoricul mănăstirii e legat de activitatea mai multor personalităţi.  Fiind ucenic şi mai apoi egumen la Secu, Sf.Mitropolitul Varlaam se va retrage aici  către sfârşitul vieţii, fiind înmormântat în ctitoria lui Nestor Ureche. Mănăstirea deţine o frumoasă icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul „Cipriota” donată de Domnitorul Moldovei Vasile Lupu ca semn de preţuire deosebită faţă Mitropolitul Varlaam, marele cărturar şi credinciosul său sfătuitor. Moaştele mitropolitului se găsesc în incinta mănăstirii. Muzeul mănăstirii  are o colecţie de manuscrise şi cărţi vechi considerate rarităţi bibliografice. De altfel, din colecţie nu lipseşte „Cartea românească de învăţătură” editată  în 1643, considerată a fi cea mai însemnată scriere sub raportul contribuţiei la formarea limbii literare române şi a scoaterii ei de sub influenţa  originalelor slavone. Altă persoonalitate care şi-a adus aportul la renaşterea vieţii monastice în spiritul tradiţiei atonite a mănăstirii Secu a fost Sf.Paisie Velicicovschi, portretul căruia poate fi văzut în muzeul mănăstirii. 


Nu sunt produse în această categorie.