În Bugeac, la Căuşeni
Dorm strămoşii moldoveni.
Numai pietre de mormânt
Mai păstreaz-a lor cuvânt.

A. Mateevici (Pietre vechi)

Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Căuşeni.

Nici o biserică din Basarabia nu ridică atâtea întrebări ca această biserică. Prima înercare de a descrie frescele şi a data biserica o face gubernatorul militar al Basarabiei P.Fiodorov. Cu studiul şi consemnarea legendelor despre biserică s-a ocupat preotul Ioan Neaga bunelul pe linie maternă a lui Alexei Mateevici, V .Kurdinovskii, N.Iorga, V Drăguţ etc. Biserica iniţial a fost adâncită în pământ căci păgânii nu permiteau ridicarea unui lăcaş mai mare decât un oştean pe cal. Precis nu se cunoaşte data zidirii bisericii şi câţi cercetători au studiat-o tot atâtea ipoteze au fost, dar totul indică secolul XVI. Fresca murală datează din anul 1763 când biserica e refăcută şi totodată pictată.  Se cunoaşte că iniţial ea ar fi fost pictată şi pe din afară, dar cu timpul stratul de pictură s-a distrus. Zugravi au fost Stanciu, Radu şi Voicu şi pictura poate fi atribuită stilului de pictură brâncovinesc. Fresca murală e unică în Moldova. O legendă spune că în timpul războiului între ruşi şi turci ultimii au transformat biserica în grajd, iar noaptea au pierit toţi . Această minune a fost atribuită sfinţilor de pe pereţi şi turcii nou veniţi cu pumnalele au străpuns ochii sfinţilor. Realitatea e alta - au fost străpunşi ochii ctitorilor. Portretul votiv îi înfăţişează pe Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Callimachi, Mitropolitul Daniil al Proilaviei. În perioada ţaristă biserica de la Căuşeni a suferit câteva modificaţii. Preotul rus Piotr Ivancenk a distrus pridvorul bisericii, întrând în conflict şi cu băştinaşii, călcându-le în picioare datinile şi obiceiurile de care fapt a fost înşţiinţat mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. Biserica are o acustică extraordinară. Şi în perioada interbelică s-au făcut mai multe încercări în datarea construcţiei. În perioada sovietică soarta bisericii a fost tot aceea ca pe timpul tătarilor. Acum biserica  necesită restaurare.Fondul Mondial al Monumentelor (World Monuments Fund) a publicat o listă, care include 93 de obiecte arhitecturale, cele mai importante pentru cultura mondialăsi care risca sa dispara. Unul dintre acestea e Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Căuşeni.


Nu sunt produse în această categorie.