Bojdeuca lui Ion Creangă din Ţicău-Iaşi


La 15 aprilie 1918, Bojdeuca în care a locuit şi scris Ion Creangă aproape 20 de ani (1872-1889) a fost instituită oficial ca muzeu de literatură. Primul muzeu memorial de literatură din România.  Ea însă era vizitată de grupuri de elevi din Iaşi şi din Ţară, de oameni de cultură, scriitori, ziarişti, profesori, învăţători, încă din anul 1890.

După toate datele şi calculele, în anul 1937 a fost construită, în mahalaua Ţicău din Iaşi, căsuţa pe care Creangă o va boteza Bojdeucă şi-n care va locui din 1872 până la 1889. Locul pe care s-a construit căsuţa era proprietatea bisericii Buna Vestire din Iaşi. Primul proprietar atestat în documente se numea Constantin Vasiliu. La 2 iunie 1850 vinde locul şi căsuţa ce "se găseşte cu trei odăi, acoperită cu stuh, şi în ogradă fântână", unuia pe nume Gh. Popovici.

În acea vreme Iaşul avea "15 mahalale de căpitenie" şi între ele se afla şi Muntenimea-de-sus. Aici, pe strada Ţicăul de sus, la numărul 4, va locui Ion Creangă din 1872. Această mică mahala Ţicău, Ion Creangă o va mai numi Valea Plângerii. Orizontul era închis de dealurile Ciric şi Şorogari. Spre răsărit curge pârâul Calcaina. Pe atunci Iaşul în zonele sale periferice era ca un sat. Oamenii trăiau ca la ţară. Iarna trăgea crivăţul dinspre Pusta Siberiei, dar îmblânzându-se la trecerea prin Basarabia.


În anul 1835, la 14 ianuarie are loc căsătoria lui Ştefan a Petrii Ciubotariul din Humuleşti cu Smaranda Creangă, fiica vornicului din Pipirig, David Creangă.

La 1 martie 1837 Smaranda aduce pe lume, în casa din Humuleşti, primul copil, pe Ion, "de naţiune română şi religie ortodoxă" şi în ziua de 7 martie "s-a luminat cu Sf. Botez în Biserica Sf.Ierarh Nicolae... de preotul Ioan Nemţeanu, ... naş i-a fost Ion Cojocăreanu".

La vârsta de 9 ani, va începe lungul şi sinuosul drum al şcolirii. Primul său învăţător a fost dascălul Bădiţa Vasile. Învaţă la şcoala din chilia de la poarta bisericii din Humuleşti.

La 15 ianuarie 1850 se naşte la Botoşani Mihai Eminescu -  eminentul scriitor şi cel mai mare poet al românilor. Din 1875 se va împrieteni cu Ion Creangă la Bojdeuca din Ţicăul Iaşului. Vieţile lor, operele lor vor sta alături în literatura română de-a pururi.

Din anul 1850, precum şi începutul lui 1851 este dat să înveţe la un psalt de la biserica Adormirea Maicii Domnului din Târgu Neamţ. Din acest an (1850) există primul document despre Bojdeuca din Ţicău, din Iaşi.

În anii 1852-1853 Ion Creangă studiază la Şcoala Domnească din Tg. Neamţ. Avea ca profesor pe celebrul Isaia Teodorescu (Popa Duhu). Îl are ca coleg pe Vasile Conta, viitorul filosof, junimist, prieten bun cu Creangă.

La 20 martie 1854 înregistrăm primul autograf a lui Ion Creangă (semnat Ioan Ştefănescu). Iar toamna apare în catalogul Şcolii catehetice din Fălticeni, cu numele Creangă Ioan (numele unchiului său preotul Gh. Creangă, pentru a arăta că se trage din familie de preoţi, ca mai uşor să urmeze cariera ecleziastică).

Anul 1855 - la vârsta de 18 ani, părăseşte leagănul copilăriei,  satul natal, casa părintească, în care visase, se jucase, se formase, spre-a afla un alt drum, al desăvârşirii, al ieşenizării, al preoţiei, al dăscălirii, al literaturii, al eternităţii. Pleca din Humuleşti pe totdeauna, dar va purta toată viaţa pecetea spaţiului mitic în care se ivise.

Nu sunt produse în această categorie.