Mănăstirea Moisei

Legenda ridicării mănăstirii Moisei e următoarea. Moise Coman era un om înstărit în comună şi l-a trimis pe feciorul său în Bucovina să se însoare. Fiul său trecând munţii s-a dus să vadă mănăstirile bucovinene, a fost şi la Putna şi, plăcându-i foarte mult acolo, nu s-a mai întors acasă şi nici nu a dat de veste. După mai mulţi ani  Moise Coman decide să ridice o biserică în cinstea fiului său. Biserica este ridicată. În acel timp mănăstirea Putna trece prin timpuri grele şi stareţul îl trimite pe călugărul Grigore în Maramureş să strângă ajutor pentru mănăstire. Călugărul ajunge în locurile natale şi află că părinţii sunt în viaţă şi au ridicat şi o biserică pentru pomenirea lui. Mult aşteptata întâlnire are loc şi părinţii se bucură foarte mult că fiul lor e în viaţă. Călugărul Grigore se întoarce la Putna şi povesteşte stareţului  întâmplarea. Stareţul decide de a înfiinţa un metoc şi îl trimite pe călugărul Grigore şi câţiva fraţi la Moisei unde se formează o nouă vatră monahală, metoc a Putnei. Mănăstirea Moisei e atestată documentar din anul 1599. Biserica  de lemn a fost  târnosită de Mitropolitul Sava Brancovici şi închinată mănăstirii Putna. În secolul XVII-ce în cadrul mănăstirii a funcţionat un centru de pictură care a excutat icoane în stil postbizantin  şi artă renascentină. La sfârşitul  secolului aici exista prima şcoală confesională ortodoxă cu predare în limba română care a existat la vre-o sută de ani. Pictura e datată din 1699, iar iconostasul este din 1792. Viaţa monahală ortodoxă durează aici până în 1840 când a devenit biserică de mir greco-catolică. Biserica de piatră a fost ridicată în 1910. Din 1933 devine mănăstire bazilitană.În toamna anului 1948 călugării greco-catolici sunt alungaţi,în locul lor fiind instalat un călugăr orthodox, mănăstirea căpătând şi statut de parohie. Acum mănăstirea funcţionează  fiind vizitată de mai mulţi pelerini. Odorul de preţ al mănăstirii fiind icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din iconostas.


Nu sunt produse în această categorie.